REKONSTRUKCE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OSTRAVSKÉHO MUZEA

Investor: Statutární město Ostrava

Realizace: 10/2003 - 1/2006

Popis prací: celková rekonstrukce objektu, sanace podloží, statické zajištění nosných konstrukcí sešíváním a stahováním, odstranění nežádoucích úprav a obnova původního historického vzhledu, restaurace interiérových prvků, dodávka nového interiéru

Náklad: cca 194 mil. Kč

nový kříž hrázděného zdiva základu kopule věže postupná rekonstrukce krovu věže konstrukce falešné klenby před provedením omítky zdemontované původní oplechování vikýřů připravené jako vzor pro výrobu replik krov věže byl zcela rozebrán a po zhodnocení stavu jednotlivých prvků bylo rozhodnuto o kompletní náhradě nárožní kotvení statického zajištění budovy dodatečně předpínanými lany líc klenby sanovaný vlepovanou vysokopevnostní nerezovou výztuží rub sanované klenby s vlepenou dodatečnou výztuží před zásypem záchranný archeologický průzkum probíhající v hlavní chodbě typická ukázka narušení cihelných kleneb provizorní přikotvení věže k objektu trhliny zdiva stav před zahájením prací - pohled na nejstarší část z Masarykova náměstí stav před zahájením prací - pohled na nejstarší část ze strany, vpravo navazuje přístavba z pozdější doby